fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.meble-diana.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1.Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.meble-diana.pl zwanym dalej “Sklepem Internetowym” jest firma Meble Diana Pągowska Danuta z siedzibą w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 36 W, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 7670.
1.2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.meble-diana.pl
1.3.Niniejszy regulamin określa:
– procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
– zmianę i czas realizacji zamówienia,
– prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
– sposoby zapłaty ceny,
– warunki dostawy towarów,
– pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
– procedurę składania reklamacji,
– zasady ochrony danych osobowych,
– zasady rejestracji w sklepie
– warunki techniczne
– postanowienia końcowe
1.4.Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@pagowska.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 608 633 343; 728 106 963 w godz. 10:00-19:00 w dni robocze.

2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.
2.1.Umieszczenie na witrynie www.meble-diana.pl określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
2.2.Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie www.meble-diana.pl za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego “ZŁÓŻ OFERTĘ”. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony towar.
2.3.Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w kolejnym dniu po odnotowaniu wpłaty zaliczki przez www.meble-diana.pl (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
2.4.Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.
2.5.Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie www.meble-diana.pl

Jeżeli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura niezbędne jest podanie numeru NIP. F-ry vat wystawiamy na podmioty, które dokonały płatności.

2.6.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

 1. wad powstałych w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub pielęgnacji mebla, a także napraw lub przeróbek przez osoby nieuprawnione;
 2. wad powstałych w wyniku niewłaściwego magazynowania, przewożenia, transportu lub montażu;
 3. wad i uszkodzeń, z powodu których obniżono cenę mebla w sklepie;
 4. niezgodność wzoru (wyprofilowania elementu) oraz odcienia tkaniny w przypadku wymiany serwisowej jednego z elementów mebla lub produkowania dodatkowych części kompletów;
 5. różnic stopnia twardości pojedynczych elementów, oraz zmiany miękkości i sprężystości poduch oparcia, poręczy i siedzisk, ich odkształceń, które są rezultatem normalnego  użytkowania;
 6. naturalnych zmarszczeń, płowienia lub kurczenia tkanin powstałych w trakcie prawidłowego użytkowania a wynikających z właściwości tych tkanin oraz z cech wkładu piankowego;
 7. występowania fałd i zagnieceń w materiale obiciowym, jako cechy pożądanej i zamierzonej występującej najczęściej w częściach półokrągłych i przeżyciach łukowych;
 8. naturalnych różnic w odcieniu tkanin lub drewna pomiędzy wzornikami lub meblami na ekspozycji, a tymi dostarczanymi do klienta, wynikającymi z tolerancji wybarwień stosowanych materiałów;
 9. cieniowania lub mienienia się tkaniny (migracja wybarwień, zróżnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła) nawet w tej samej partii materiału będącego swoistym efektem wynikającym z naturalnych cech pewnych typów tkanin;
 10. odgniecenia, spłaszczenia lub sprasowania się włókien tkaniny powstałych w wyniku użytkowania mebli zachodzące w sposób naturalny (upływ czasu, nacisk lub dotyk);
 11. barwienia tkaniny, które oddają swój kolor pod wpływem temperatury i wilgotności;
 12. wykazywania przez materiały obiciowy cech typowych dla tkanin tapicerskich nie będących wadami, takich jak: struktura, wrażliwość na dotyk, mikrofibrylizacja i mechacenie włókien (piling), elektryzowanie się tkanin;
 13. drewnianych elementów ozdobnych wykonanych z materiałów naturalnych (struktura i faktura drewna);
 14. właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów w przypadku drewna: usłojenie, zróżnicowana struktura, naturalne przebarwienia lub nieregularny kolor, pęknięcia powstałe w deskach lub ich uginanie ze względu na zmiany warunków otoczenia;
 15. w przypadku cieniowania tkanin typu Velvet, Welur, Szenil. Cieniowanie to efekt wizualny, który jest charakterystyczny dla tego typu obić.
 16. tkaniny typu Velvet, Welur.
 17. uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego otwierania opakowań (ostre narzędzia, noże, nożyczki).

UWAGA

Po rozpakowaniu mebla mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia.

Producent zastrzega sobie prawo specyficznego układu tkanin i wykrojów na meblach.

Pewne tkaniny ze względu na swoją charakterystykę i strukturę, mogą być problematyczne przy korzystaniu z funkcji mebla takich jak ruchome oparcia, najazdy, itd.

W meblach z dużą ilością przeszyć nie są rekomendowane tkaniny w kwiaty, linie lub inne duże wzory.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli – nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Producent zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji naprawy serwisowej poza granicami kraju.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu producent zastrzega sobie prawo zwrotu poniesionych kosztów.

3. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną termin realizacji może ulec zmianie. O ewentualnej zmianie terminu realizacji zamówienia będziemy informować na bieżąco.

3.1.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia przez www.meble-diana.pl. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt mailowy na adres sklep@pagowska.pl
3.2.Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Promocje obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych tkanin w jakich są proponowane. Prosimy o sprawdzanie ich dostępności przed dokonaniem zakupu. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
3.3.Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Początek realizacji zamówienia liczymy od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
3.4.Ze względu na sytuację epidemiologiczną zamówienia realizujemy:

– odbiór osobisty 7-60 dni roboczych w zależności od modelu mebla.

– dostawa samochodem firmowym 7-62 dni roboczych w zależności od modelu mebla. 

4. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ.
4.1. Wpłata zaliczki w wysokości 20% ceny przy zamówieniu. Pozostała kwota płatna przy dostawie. Transport płatny.
4.2. Koszt dostawy podajemy w potwierdzeniu zamówienia, cena dostawy uzależniona jest od ilości km.
4.3. Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli. Podany koszt dostawy nie obejmuje wnoszenia.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
5.1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5.2. Zgodnie z nowelizacją ustawy z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) od 1 stycznia 2021 Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu..

Ta konkretna kategoria przedsiębiorców będzie traktowana jak konsument w następujących zakresach:

 • rękojmi za wady,
 • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych

5.3.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
– wiadomością e-mail, na adres biuro@pagowska.pl,
– w formie pisemnej, na adres Meble-Diana Pągowska Danuta: 06-100 Pułtusk ul. Mickiewicza 36 W.
5.4.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
5.5.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
– [adres sprzedającego]
– Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
– Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
– Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
– Login Allegro: [login kupującego]
– Adres: [adres kupującego]
– Data: [data odstąpienia od umowy]
– Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5.6.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
– dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru,
– kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5.7.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem umowy są meble wykonane na indywidualne zamówienie konsumenta w/g złożonej przez niego specyfikacji.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
– zawartej w drodze aukcji publicznej.
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.8.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Meble Diana Pągowska Danuta: 06-100 Pułtusk ul .Mickiewicza 36 W. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.9.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
5.10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.11.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.12.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

   podpis konsumenta

6. SPOSOBY ZAPŁATY.

6.1.Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 – przy odbiorze po wpłacie 20 % zaliczki i dopłacie pozostałej kwoty przy dostarczeniu towaru w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego.
– odbiór osobisty po wpłacie 20 % zaliczki z magazynu Sprzedającego – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru Osobistego Meble Diana: 06-100 Pułtusk ul. Mickiewicza 36 W.
– system allegro PayU.
– system raty allegro PayU.
– zwykłym przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na konto:
Bank PEKAO S.A. 55 1240 5309 1111 0000 5046 1949.
– system ratalny Santander Consumer Bank.
– płatność poprzez CA Raty (Credit Agricole Bank Polska S.A.).

7. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW.

7.1.Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu własnym transportem Sprzedającego. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru Osobistego Meble Diana: 06-100 Pułtusk ul. Mickiewicza 36 W w godzinach 10:00 – 17:00 w dni robocze.
7.2.Paczki dostarczane przez Sklep Meble Diana pakowane są w karton, folię, strecz i oklejane taśmą.
7.3.Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan dostarczanych paczek przy ich odbiorze, w szczególności czy paczka nie została uszkodzona lub zniszczona.
7.4.W razie uszkodzenia lub zniszczenia paczki podczas transportu, należy w obecności pracownika firmy dostarczającej towar przy odbiorze sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do www.meble-diana.pl. Brak sporządzonego protokołu szkody sporządzonego przy odbiorze towaru w dniu dostawy powoduje odrzucenie reklamacji przez sprzedającego.
7.5.Koszt przesyłki zamówienia ponosi Kupujący. Zamówienia opłacone z góry przy dostawie poniżej 20 km są dostarczane na koszt Sklepu Meble Diana.
7.6.Ceny dostawy przesyłek podawane są w potwierdzeniu zamówienia.
7.7.Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY.
8.1.Jeżeli Sklep www.meble-diana.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny może w terminie 31 dni roboczych od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
8.2.Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Meble Diana w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
8.3.Towary w dziale “Promocje” na stronie Sklepu www.meble-diana.pl są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
8.4.Sklep www.meble-diana.pl prowadzi sprzedaż mebli, dostarczanych kupującym w stanie do samodzielnego montażu. Meble przed wysłaniem są zapakowane w karton, folię, strecz i oklejone taśmą.
8.5.W razie zakupu mebla w stanie, o którym mowa w pkt. 8.4 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, w/g instrukcji dostarczonej z meblem udostępnionej przez Producenta. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem mebli ponosi kupujący.

8.6.Odcień koloru obić, wybarwienia drewna i laminatów w dostarczonych meblach może się różnić od odcieni koloru w wzorniku i w próbnikach z wzorcowni. Wymiary mebli tapicerowanych podane są z dokładnością do 5 cm.

9. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI.

9.1. Karta gwarancyjna bez potwierdzenia sprzedaży jest nieważna. Stanowi  ona jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.  Duplikatów nie wydaje się.

9.2. Za barak karty gwarancyjnej  odpowiada kupujący, który jest zobowiązany upewnić się o jej ważności, a  także zgłosić sprzedawcy jej ewentualny brak w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty odbioru mebla.

9.3. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

9.4. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu www.meble-diana.pl

9.5. Przed zwrotem towaru kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu odbioru przesyłki.

9.6. Reklamowany towar odbierany jest od reklamującego za pośrednictwem transportu sklepu lub Producenta na terenie Polski i na koszt sklepu www.meble-diana.pl

9.7. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.8. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

9.9. Reklamowany towar powinien zostać zabezpieczony w opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Producenta. Opakowanie musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

9.10. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

9.11. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny (wskazane zdjęcie usterki). Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Meble Diana.

9.12 .Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

9.11.Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu oględzin przez dział reklamacji producenta lub dystrybutora mebla.

9.12.Reklamowany towar jest naprawiany w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania protokołu reklamacyjnego do producenta jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta. Termin realizacji wynosi 45 dni roboczych od daty przekazania protokołu reklamacyjnego do producenta jeżeli wady wymaga naprawy w fabryce.

10. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
10.1.Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Meble Diana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.2.Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
10.3.Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.
10.4.Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro.pl może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy Meble-Diana oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – KLAUZULE INFORMACYJNE RODO ->>pobierz

11. WARUNKI TECHNICZNE.
11.1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
– Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 lata,
– Aktywny adres e-mail.

12. Prawa autorskie
12.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.meble-diana.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Danuty Pągowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Diana Meble Danuta Pągowska, ul. Mickiewicza 36 W 06-100 Pułtusk, NIP: 524-169-91-39, REGON: 013177381. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.meble-diana.pl bez zgody Usługodawcy.
12.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.meble-diana.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
12.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.meble-diana.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. grudnia 2014 r.
13.2.O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
13.3.Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
13.4.Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
13.5.Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.
13.6.Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.meble-diana.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.